Những ý tưởng đáng được lan tỏa

Chúng tôi là làn sóng lan tỏa các ý tưởng sáng tạo.
Chúng tôi kể những câu chuyện truyền cảm hứng, thay đổi cộng đồng theo hướng tích cực.

Những câu chuyện được chia sẻ gần đây

The new normal of old clothes

Vũ Anh Thư, 2022

Aerospace technology development: the eternal potential

Trương Ninh Thuận, 2022

Sơ Hở Là Sáng Tạo

Lê Hữu Lộc, 2022

và rất nhiều ý tưởng được lan tỏa

Nhìn lại TEDxBUV

Các buổi diễn thuyết của TEDx với sự đa dạng về người diễn thuyết mang đến tư duy đột phá để thách thức chúng ta đặt câu hỏi về hiện thực và vươn tới các ước mơ. Các diễn giả mang lại một cửa ngõ đến góc nhìn mới, những ý tưởng chưa được khai thác và những giải pháp mới mẻ có thể thay đổi cuộc sống và thế giới xung quanh ta.

TRUYỀN CẢM HỨNG

Đã đến lúc để

SÁNG TẠO

Để tái tạo và

TƯƠNG LAI

Để thực hiện hóa
Để đến

Chúng tôi hướng đến một cộng động TEDx tích cực và sôi nổi

Quá trình 3 năm viết lên câu chuyện thành công

TEDxBUV mời những diễn giả đầy tài năng và kể về những ý tưởng độc đáo, dễ hiểu chỉ trong 18 phút.

21+ Diễn giả
đầy cảm hứng

TEDxBUV có nhiệm vụ khai quật những ý tưởng tuyệt vời, kích thích trí tưởng tượng của độc giả để vươn tới những ước mơ.

Thành lập vào 2020 và đang hoạt động tích cực

Và đây là câu chuyện của TEDxBUV

SẮP DIỄN RA

sự kiện tiếp theo của chúng tôi
Hãy tham gia cùng

TEDxBUV 2023

HIDE AND SEEK

BUV, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
Ngày 11, Tháng 11, 2023

Bạn muốn biết
thêm về TEDxBUV?

Đăng ký ngay để biết được thông tin chi tiết về sự kiện TEDxBUV, và để nhận ngay các thông tin vé.
Cùng nhau, chúng ta mở ra chương mới cho TEDxBUV.